2. jednání školního parlamentu II. stupně ve školním roce 2018/2019 – 13.11.2018 – 15:00

21.11.2018 17:38

Informace vedení školy:

  1. Rekapitulace bodů z minulého parlamentu
  2. Poděkování deváťákům za pomoc na strašidelném odpoledni
  3. 5.12. Mikuláš – chystá IX. třída – i MŠ – sami si domluví
  4. 21. 12. – kino – II. stupeň – o filmu proběhne hlasování na www
  5. 31.1. bude uvařen oběd na přání – každá třída vybere jedno jídlo, které by chtěla uvařit a poté bude hlasování na www stránkách školy.
  6. Lyžařský výcvik – od 14. 1. 2019
  7. Ve třídách budou umístěny krabice na tříděný odpad – papír a plast; bude vyhlášena soutěž mezi třídami ve sběru papíru/třídění odpadu

Podněty zástupců tříd:

6. – mít ve třídě tabuli či nástěnku do třídy na psaní DÚ a prověrek – třída domluví s třídní učitelkou

7. – zapojit se do projektu „Ježíškova vnoučata“, případně projekt „Krabice od bot“ (https://www.krabiceodbot.cz/) – bude řešeno a informace o projektu Krabice od bot bude uvedena na školních www

8. – zájem o úklid přírody – bude projednáno s učiteli

9. – nový stromeček do IX. třídy – případné vánoční stromečky si řeší třídy

       samostatně

 - vánoční besídka – namísto besídky se pojede do kina (Pá 21.12.)  

 - přání pro DPS, útulek pro zvířata, na vánoce něco přinést a něco udělat pro

  potřebné – žáci každé třídy mohou probrat s třídním učitelem a v rámci

  kolektivu a realizovat konkrétní věc

 - koledy do rozhlasu – budeme zkoušet zařídit