Dopravní výchova – BESIP pro 1. stupeň ZŠ Luže

07.06.2013 23:29

    Ve dnech   29. 5. a 5. 6. byli žáci 1. – 5. ročníku proškoleni na téma bezpečnost a  chování v rámci silničního provozu v roli chodce a cyklisty. Děti besedovaly na toto téma s panem  por.  Mgr. Jiřím Tesařem. Společně probírali  do kolika let musí jezdit pod dohledem starší osoby a kdy od kolika let mohou děti  jezdit  samostatně na silnici. Zopakovali si, že cyklista musí mít do 18 let helmu a jaké má mít kolo vybavení, aby mohlo do provozu.

            Doufáme, že si děti z této besedy odnesly spoustu poznatků, které uplatní  v rámci vlastní bezpečnosti a praxe.

            Děkujeme za čas, který dětem v rámci prevence BESIP věnoval  pan  por. Mgr. Jiří Tesař.

                                                                       Učitelé 1. stupně ZŠ Luže