Dotazník pro zákonné zástupce žáků ZŠ Luže

30.06.2015 23:06

      V květnu na rodičovské schůzce mohli rodiče využít možnosti se vyjádřit k otázkám spokojenosti s naší školou. Dotazníky byly volně položeny na chodbě budov školy a záleželo pouze na rodičích samotných, zda jej vyplní nebo ne. Z větší míry jsou děti i jejich rodiče se školou spokojeni a dostává se jim vzdělávání bez negativních prožitků. Obecně z dotazníkového šetření také vyplynulo, že záleží na individualitě žáka, zákonného zástupce i samotných vyučujících, jaká je spokojenost. Samozřejmě jsou rezervy, na kterých se škola snaží pracovat a problémy, které z dotazníku vyplynuly, řešit. I názor jedince má pro nás význam, může vést k zamyšlení a posunutí se dál, nebo jiným směrem. Ale je nutné podotknout, že učitelé společně s dětmi někdy sami vše nezvládnou a potřebují partnerskou spolupráci a pomoc právě i ze strany rodičovské. Vážíme si názoru rodičů a budeme rádi, pokud nám opět pomůžete ať už osobním sdělením nebo opět formou dotazníku. Své názory můžete i nadále sdělovat osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím schránky důvěry.

    Podrobnější informace zpracované v tabulce jsou ke stažení zde: Dotazník pro zákonné zástupce ZŠ Luže - vyhodnocení.pdf

                                                                                                                                 Zpracovala Mgr. Jana Tumpachová – výchovná poradkyně