Mimoškolní vzdělávání žáků druhého stupně dne 15. června 2015

15.06.2015 07:27

 

V pondělí 15. června 2015 v 7:30 odjedou žáci druhého stupně objednanými autobusy do Vysokého Mýta. 

V Šemberově divadle proběhne program ,,Východní Afrika – kolébka lidstva“ uváděný v rámci největšího vzdělávacího projektu v České republice Planeta Země 3000.

https://www.planetazeme3000.cz/

Po ukončení programu  budou žáci rozděleni do tří skupin: 

    6. + 7. třídy odjedou do Památníku Emila Holuba v Holicích (komentovaná prohlídka s pracovními listy).

   8. + část 9. třídy komentovaná prohlídka Vysokého Mýta s průvodcem, včetně pracovních listů.

   část  žáků 9. ročníku (zájemci předem nahlášení) exkurze do výroby léčiv v závodě Glenmark Pharmaceuticals Vysoké Mýto.

Vybíraná částka 150 Kč. Plánovaný návrat: 14:00 hodin.

Akci připravila Mgr. Marie Hřebíková