Návštěva záchranné stanice a ekocentra Pasíčka

30.12.2013 12:19

    Žáci 1. – 5. ročníku se zapojili do akce „Adoptuj zvířátko“. Na základě ankety byla vybrána veverka obecná. Ze sběru papíru byla uhrazena částka 1000,-Kč a škola obdržela „Adopční listinu“. Děti se také zapojily do sbírky „Darujte krmivo zvířátkům“ a proto jim patří poděkování.
    Krmivo pro zvířata bylo odvezeno žáky 1. A, 1. B a 2.třídy dne 22.listopadu 2013 do záchranné stanice. Zde se tito žáci zúčastnili programu „Návrat na hnízdiště“, jehož součástí byla výroba ptáčka. Poté si prohlédli expoziční části stanice s výkladem. Děti získaly mnoho nových poznatků. Akce se jim velmi líbila, a proto chceme v adopci pokračovat.

 Žáci 1. A, 1.B, 2.třídy a třídní učitelky Mgr. J. Nešporová, Mgr.I. Kovačková,
Mgr. J. Prokešová