O lese učit se v lese

24.09.2014 15:02

 

Projekt Les ve škole – škola v lese je vyhlášen Sdružením Tereza – Praha.   Do tohoto programu se od letošního roku zapojili žáci 1. ročníků. V rámci tohoto programu se budou po celý školní rok zabývat činnostmi s lesní tematikou, např. sázení stromů, podzim v lese, zima v lese, zvířata v lese, rostliny a stromy v lese, atd.

Program nabízí možnost seznámit děti zajímavou formou s naším nejrozšířenějším ekosystémem. Program je zaměřený na environmentální osvětu zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm. Důraz je kladen na zážitkové poznávání lesa, kdy se žáci učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Mgr. J.Nešporová

FOTO Z AKCE