Soutěž o školní logo

28.04.2019 16:14

Soutěž o školní logo

Vyhlašujeme soutěž o vytvoření školního loga. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo vytvoří návrh loga Základní školy Luže v elektronické či klasické podobě a doručí jej do 24. 5. 2019 do ZŠ Luže. Elektronicky emailem na zs.luze@tiscali.cz nebo fyzicky panu učiteli Prokešovi (II. stupeň) či paní učitelce Psotové nebo třídnímu učiteli (I. stupeň).

Ze zúčastněných návrhů vybere komise 5 návrhů, které postoupí do veřejného hlasování na www, kde bude vybrán vítězný návrh.

Podmínkou účasti v soutěži je, že se musí jednat o autorské dílo a výherce souhlasí s využíváním svého návrhu pro prezentaci školy – web, nástěnky, hlavičkový papír, propagační materiály o škole apod. na neomezenou dobu.

Logo by mělo být vizuálně pěkné, jednoduché, s odkazem na vzdělávání či školství, s odkazem na Luži.

Vyhodnoceni budou autoři všech 5 návrhů, které postoupí do hlasování a autor vítězného loga obdrží hodnotnou cenu – externí harddisk.

Děkujeme za Vaše návrhy!