Začalo naše pátraní po lesních obyvatelích.

01.12.2014 22:18

Motto:  LES ODNÁŠÍ TY, KTEŘÍ O NĚM VĚDÍ JEN  MÁLO NEBO VŮBEC NIC.

              LES NAVRACÍ TY, KTEŘÍ HO POZNALI A CHTĚJÍ VĚDĚT JEŠTĚ VÍC.

Ve čtvrtek 27. 11. 2014 děti ve třídě objevily dopis s tímto textem:

Naši šlechetní, moudří a laskaví průvodci, obracíme se na Vás  s prosbou o pomoc. Jsme ztraceni v obrovském lesním  světě a hledáme cestu domů. Vaši přátelé domácí skřítci. Děti se ihned vydaly po stopách  skřítků na pomoc. Objevily  skřítka Pupíka, Pískalku, Sklíčko, Bavlnku, Větrníka a Hlavenku. Nasbíraly pro ně přírodniny a ve třídě z nich pro skřítky připravily lesní zákoutí.

J. Nešporová, I. Kovačková