Základy resuscitace

03.06.2015 01:29

Ve středu 3. 6. 2015 absolvují žáci 5. 8. a 9. ročníku zdravotnický kurz na téma:

Základy resuscitace | Hands only CPR
(2 vyučovací hodiny - 2x 45 minut)

Kurz se zaměřuje na nezbytné teoretické poznatky, jakými jsou především důvody resuscitace, její potřebnost, algoritmus provedení apod. Klíčovou součástí tohoto kurzu je však praktický nácvik, který zahrnuje diagnostiku stavu základních životních funkcí a následný postup v případě zjištění jejich selhávání či selhání, tj. nácvik přístupu k bezvědomému, uvolnění dýchacích cest a nepřímé srdeční masáže.

Celkový průběh a teoretický výklad je adekvátně přizpůsoben věku účastníků.

Kurz je veden pouze profesionálními zdravotníky s praxí u záchranné služby nebo na akutních odděleních. Lektoři absolvovali studium pedagogické způsobilosti.

Každý účastník získá osvědčení o absolvování zdravotnického kurzu „Základy resuscitace“

Cena: 60,- Kč / účastník / kurz