Závěr školního roku

28.06.2014 23:09
ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE 30.4. 2014

    Dnes od nás většina dětí spěchala domů, čekalo je opékání buřtů a posezení u ohýnků. Kdo tu zůstal s námi, mohl si vyrobit svoji vlastní čarodějnici na upálení.  A tak se naše oddělení proměnila v čarodějnické dílny. K výrobě jsme použili slámu, papír, zbytky látek, připravené větve z vycházky. Děti pracovaly na své čarodějnici s velkým nadšením a s radostí si je odnášely domů. Po skončení práce nás čekal pořádný úklid v oddělení, ale společnými silami se nám povedlo úklid zvládnout. Snad se všem podařilo svoji „krasavici“ upálit a děti si užily pěkný čarodějnický večer.

 

ODEMYKÁNÍ LESA 6.5. 2014

    Odemčení lesa bylo naplánováno mnohem dříve, ale nepřálo nám počasí. Do lesa jsme tedy s klíči vyrazily až dnes. Naše cesta vedla směrem k Paletínské kapli. Během pochodu měly děti za úkol poznat rostliny kolem sebe v lese. Za každé správné označení jim byl připsán bod na jejich kartu. Nechybělo ani poznávání stromů a hub. V lese jsme dorazili k místu, kde jsme na podzim les uzamkli. Les byl odemčen společnou recitací básně, následovala svačinka a vypukla pátrací akce – hledání brýlí paní vychovatelky Bodlové, která je tu při zamykání ztratila. Hledání bylo bez úspěchu. Před opuštěním lesa dostaly děti úkol najít nějakou zajímavost v lese. Zajímavosti jsme využili ke zhotovení výstavy ve družině.

 

KOŠUMBERSKÁ ZAHRÁDKA 21.5. 2014

    Jitrocel kopinatý, bez černý, sedmikráska chudobka, kopretina bílá, … To jsou názvy některých rostlin, které měly děti poznat na naší přírodovědné soutěži. Nechybělo ani několik známých zvířat. I v tomto roce měly výhodu ty děti, které navštěvují přírodovědný kroužek v naší škole. Z 1. oddělení se nejlépe umístili: T. Kryl, V. Lexa, A. Svoboda. Ve 2. oddělení obsadili první tři místa: N. Kapitolová, D. Trávníčková, H. Chadima a ve 3. oddělení: D. Kopecká, N. Holubová, A. Lyško.

Celkové pořadí:

1.       Dominika Kopecká 4. ročník

2.       Markéta Kapitolová 3. ročník

3.       Dana Trávníčková 3. ročník

SKŘÍTEK KYTIČKA: D. Kopecká

 

NÁVŠTĚVA MUZEA J. KOUKALA 22.5.2014

    V rámci týdne „Osobnosti našeho města“ jsme navštívili muzeum pana J. Koukala na našem náměstí v hostinci Staročeská hospoda. Měli jsme tak možnost seznámit se s osobními věcmi tohoto významného pilota a vyslechnout si poutavé vyprávění o jeho životě přímo od jeho syna, pana J. Koukala ml. Děkujeme mu za jeho ochotu a čas, který si pro nás našel. Dětem už je jasné, proč naše náměstí nese právě toto jméno.

 

PASOVÁNÍ SKŘÍTKŮ A LOUČENÍ S PÁŤÁKY 18.6. 2014

    Konec školního roku je za dveřmi a před námi je shrnutí celoroční činnosti družiny. Díky pěknému počasí jsme využili prostranství našeho hradu a společně jsme zhodnotili naše dny v tomto školním roce. Následovalo pasování skřítků, předávání diplomů a medailí. Pasovány byly děti, které dosáhly v průběhu roku nějakého ocenění. Příjemná část odpoledne byla za námi a teď nás čekala ta méně příjemná – loučení s páťáky. Vzhledem k vyřazení dětí 5. ročníku na začátku školního roku (z důvodu kapacity) jsme se loučili pouze se dvěma děvčaty. Verča Tesařová a Zita Fišmanová si od nás vyslechli pár slov o jejich životě u nás, na památku jsme jim předali pamětní listy s fotografiemi. Tím byla akce zakončena. Opustili jsme hrad a cestou do školy nás čekala zmrzlina v léčebně.

SKŘÍTEK DRÁČEK: L. Malinský

SKŘÍTEK ATLET: J. Rychtařík

SKŘÍTEK SLAVÍČEK: V. Drahošová

SKŘÍTEK TANEČNÍK: F. Nešpor

SKŘÍTEK TANEČNICE: V. Drahošová

SKŘÍTEK KYTIČKA: D. Kopecká

SKŘÍTEK ŠIKULKA: M. Kapitolová

SKŘÍTEK SPORŤÁK: Š. Tefr

 

LODIČKA, LOĎ, PARNÍK 23.6. 2014

    Právě na toto téma byla letos vyhlášena rodinná soutěž „MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT“. Celý květen měli možnost vyrobit děti se svými rodiči jakékoli plavidlo. K práci mohli využít různý materiál dle fantazie. Ve finále soutěže se nám sešlo celkem 17 výrobků, což bylo ve srovnání s roky minulými poměrně málo. Bylo velice těžké vybrat tu nejlepší práci, protože plavidla se všem neskutečně zdařila. Hodnocení se zúčastnil celý pedagogický sbor naší školy, body se sečetly a vítězná plavidla bylo možno vyhlásit a předat ceny. Lodičky budou vystaveny na hradě Košumberk, kde je může zhlédnout každý z vás.

                Děkujeme rodičům, kteří se s dětmi soutěže zúčastnili.

1.      místo: rodina CHADIMOVA – J. Chadima

2.      místo: rodina HORÁLKOVA – A. Horálková

3.      místo: rodina MALÍKOVA – D. Malík

4.      místo: rodina PEŠOUTOVA – E. Pešoutová

 

Fotografie jsou ZDE.