PROJEKT - ADOPCE NA DÁLKU (V současné době na naší škole ukončen)

 

Žáci a zaměstnanci naší školy se v červnu 2004 zapojili do mezinárodního projektu „Kampaň lidské podpory.“ Prostřednictvím občanského sdružení Centrum Dialog jsme adoptovali dívku z afrického státu Guinea.

Na internetové strány spojené s touto adopcí  Vás navede odkaz:  https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=30216

Makale Melika Keita se narodila 13.1.1991. Žije v hlavním městě Guiney – Conacry se svými rodiči a dvěma sestrami. Rodina naší adoptivní dcerky si nemohla dovolit platit školné a výdaje spojené s výukou. Proto jsme se rozhodli Makale Meliku podporovat a platit jí nejen krátkodobě školné, které ročně činí 7 500 Kč. Z peněz se platí kompletní školní uniforma, učebnice, školní pomůcky a poplatky.

Naši osmiletou adopci jsme ukončili ve školním roce 2011/12, kdy už bylo Makale Melice 21 let a podařilo se jí složit maturitní zkoušku.

Naši žáci se prostřednictvím adopce seznamovali s problematikou opravdové chudoby, učili se vnímat okolní svět a myslet nejen na sebe.

Abychom mohli Makale Meliku podporovat ve vzdělávání, pořádala naše škola celoročně sběr papíru.

Po ukončení projektu Adopce na dálku jsme se rozhodli peníze získané sběrem papíru využít ve prospěch žáků naší školy. Zmínku o tomto najdete již v jiném příspěvku na těchto stránkách.

Věřím však, že uplyne jistý čas, a k adopci na dálku se zase vrátíme, protože je v dnešním světě výchova žáků k odpovědnosti a nesobeckosti velice důležitá.

 

říjen 2012 – Darina Holomková