Školní parlament


Školní parlament Základní školy Luže 

2021/2022

Zástupci tříd ve školním parlamentu na I. stupni

Třída 

Jméno zástupce třídy

II.

Šimon Zelinka, Anežka Peterková

III.A

Lucie Roubínková. Magdaléna Hrubá

III.B

Elena Chadimová, Šimon Maixner

IV.A

Vojtěch Hrnčál, Matyáš Soukup

IV.B

Petr Baťa, Jolana Vostřelová

V.A

Ondřej Vostřel, Anna Svobodová

V.B

 

Termíny a frekvence jednání budou upřesněny dle rozvrhu hodin a po domluvě s žáky; vedoucí parlamentu – Mgr. Petra Odvárková

Zástupci tříd ve školním parlamentu na II. stupni

VI.

David Roubínek, Melisa Milanová

VII.

Michaela Máslová, Denis Revunec

VIII.A

Linda Schlosserová, Mikuláš Odvárka 

VIII.B

Lucie Rabasová, Aneta Karalová

IX.

Michal Bulva, Josef Vašina

Termíny a frekvence jednání budou upřesněny dle rozvrhu hodin a po domluvě s žáky; vedoucí parlamentu – Mgr. Vít Hospodka