1. jednání školního parlamentu I. stupně ve školním roce 2019/2020 – 17.10.2019 – 13:00

08.01.2020 23:51

Informace vedení školy:

    1. Smysl a pravidla jednání školního parlamentu

    2. Spolupráce se ZŠ a MŠ Podolínec – zapojení parlamentu

    3. Účast paní učitelky Petry Drobné na jednání – vedení parlamentu I. stupně???

Podněty zástupců tříd:

2.A: 

- žádný podnět

2.B:

- vůně na WC

3.A:

- stále nejde rozhlas - 

3.A:

- žádný podnět

4.A:

- nebyli přítomni

4.B:

- požadavek na Noc s Andersenem, hrací koberec do třídy – bude řešeno s tř. učitelkou

5.:

- problém s oddělením ŠD ve třídě – pokreslené lavice, přeházené židle a lavice – bude řešeno s tř. učitelem a vychovatelkou


Příští termín: jednání: 7.11.2019 v 13:30 ve IV.A