Kontakt

 
 
 

Příspěvek do fondu SRPŠ pro školní rok činí 100 Kč na rodinu (u sourozenců platí mladší dítě), vybírá se v podzimních měsících. Vybrané prostředky jsou určeny ve prospěch žáků ZŠ Luže (např. na kulturní akce, sportovní činnost, dopravu na akce apod.). V případě jakýchkoli dotazů, připomínek se obracejte na zástupce rodičů nebo pište na email srpsluze@seznam.cz.

Z příspěvků do fondu SRPŠ je hrazeno např.:

- příspěvek na dopravu na lyžařský výcvik

- příspěvek na školní výlety

- příspěvek na vybavení kroužků a volnočasových aktivit

- příspěvek na preventivní programy

- příspěvek na ples školní družiny

- příspěvek na přednášky

- předplatné časopisu do školní družiny

 SRPŠ jako právnická osoba také žádá o dotace na volnočasovou činnost dětí a pomáhá škole s vybavením školní knihovny, školní zahrady či školní žákovské kuchyňky.

Výroční zprávy SRPŠ:

VÝROČNÍ ZPRÁVA-2019_2020.pdf (453038)
VÝROČNÍ ZPRÁVA-2020_2021.pdf (451169)
 

Výbor SRPŠ

Školní rok 2016/2017

 

Zástupci rodičů: Kořínková Radka,  Melckenbeek Zuzana, Kubátová Miloslava, Kaňková Jiřina, Šlégrová Veronika, Malík Rostislav, Lexová Marie,  Pešoutová Jitka

 

Výbor SRPŠ:

Předseda: Kořínková Radka
Místopředseda:  Melckenbeek Zuzana
Hospodář: Kubátová Miloslava
členové výboru: Kaňková Jiřina, Lexová Marie

Výbor SRPŠ

Akce SRPŠ

Vánoční tvoření 14.11 a 21.11. 2017

06.02.2018 23:11
SRPŠ uspořádalo ve dnech 14.11 a 21.11. 2017 vánoční tvoření v prostorách ŠD. Měli jsme radost, že jsme mohli přivítat asi padesátku dětí a maminek. Vyrobili jsme spoustu vánočních přáníček, věnců a svícínků, ozdob na stromeček a dalších výrobků, které jsme nabídli k prodeji v Luži na vánočním...