UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE  strávníků  ŠJ  ZŠ Luže

Způsob úhrady školního stravování probíhá souhlasem s inkasem a následným stržením výše stravného z jednotlivých účtů. Stále se však vyskytují problémy některých strávníků s dobou splatnosti stravného. Upozorňujeme tímto, že pokud některý strávník nebude mít uhrazeno stravné do konce měsíce, před měsícem, ve kterém se bude stravovat, bude mu automaticky k 1. dni měsíce stravné odhlášeno! Znovu přihlášen ke stravování bude teprve po připsané úhradě výše stravného na účet ŠJ ZŠ Luže.

 

Číslo účtu pro platbu stravného: 30015-114 523 13 49 / 0800

Obědy se odhlašují na emialu   jidelna@zsluze.net  , či na telefou: 469 671 115 nejpozději pracovní den předem do 14:00.

 

Tyto podmínky jsou aktuálně platné.


                                                                                  Vedení ŠJ a ZŠ Luže

 Přihláška ke školnímu stravování 

Souhlas s inkasem - formulář žádosti