Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada má 6 členů, kteří jsou jmenováni a voleni. Dva členy jmenuje zřizovatel (město Luže), dva členy volí zákonní zástupci žáků (rodiče) ze svých řad a dva členy volí pedagogičtí pracovníci ze svých řad.
Zřizovatel ve spolupráci s ředitelem školy vyhlašuje volbu do školské rady po skončení tříletého volebního období.

 

Další podrobnosti najdete v následujících přílohách:

Zástupci zřizovatele ve školské radě:

BcA. Aleš Košvanec, 

 info@kamen-kosvanec.cz

Michal Zlesák
michal.zlesak@autocont.cz

Zástupci rodičů ve školské radě:

Lenka Hyksová - předsedkyně školské rady

 lenka.hyksovaa@seznam.cz 

Miloslava Márová

ucetni@abproles.cz

Zástupci pedagogů ve školské radě:

Mgr. Lenka Psotová - zapisovatelka

psotova@zsluze.net

Ing. Darina Holomková 

   holomkova@zsluze.net