Historie školy

Historie lužského školství je velmi stará:
„Kromě školy v městečku, která nepřetržitě byla od dob Karlových, byla i škola na zámku“, tzn. českobratrská škola na Košumberku, kde byl vzděláván i Albrecht z Valdštejna a která zanikla po r. 1620.
V 17. a 18. století existovala škola jezuitská. V 19. století byla na Zákostelí šestitřídní škola a r. 1919 byla tato škola zredukována na pětitřídní obecnou a nově zřízena byla též měšťanská škola.

V současné době spravuje základní škola tři budovy. Druhý stupeň s ředitelstvím je v budově v ulici Komenského. První stupeň je v ulici Žižkově, je v budově bývalých českých feriálních osad, původně zřízených pro prázdninový pobyt pražských dětí. Třetí budovou je sportovní hala v ulici U Stadionu, původně výrobní hala Kovovýroby, zrekonstruovaná a přestavěná na tělocvičnu.
Základní škola vyučuje žáky z Luže a přilehlých spádových obcí, má všech devět ročníků, tři oddělení školní družiny a vlastní školní jídelnu.