2. jednání školního parlamentu I. stupně ve školním roce 2018/2019 – 13.11.2018 – 13:00

21.11.2018 17:32

Informace vedení školy:

  1. Rekapitulace bodů z minulého parlamentu
  2. Školní časopis bude od letošního školního roku za 5 Kč.
  3. 20. listopadu se uskuteční odpolední Vánoční tvoření ve školní jídelně od 15:00-17:00 – organizuje SRPŠ
  4. 5.12. Mikuláš – bude organizován žáky IX. třídy
  5. Od 31. ledna 2019 plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. třídy
  6. 31.1. bude uvařen oběd na přání – každá třída vybere jedno jídlo, které by chtěla uvařit a poté bude hlasování na www stránkách školy.
  7. Ve třídách budou umístěny krabice na tříděný odpad – papír a plast; bude vyhlášena soutěž mezi třídami ve sběru papíru/třídění odpadu

Podněty zástupců tříd (za 2.A zástupci chyběli, za 2.B Veronika Vostřelová a Diana Difková):

2.A – chybí zástupci

2.B – žaluzie nebo závěsy do oken – prověříme, případně doplníme

   - natřít radiátory – bude řešeno

3.A – bez požadavků☺

3.B – zájem o školní bufet – zamítnuto, protože by se jeho provoz nevyplatil a

    výběr potravin vhodný pro žáky na základní škole je hodně omezený

4. – interaktivní tabuli na velkou přestávku – lze pouze ve výjimečných případech

   po domluvě s třídním učitelem, plošně zamítnuto

  - nové vybavení na TV – žáci upřesní, co by mělo být pořízeno

  - lepší záchody u tělocvičny (u chlapců syčí trubka a u děvčat nejde otevřít

    okno) – bude řešeno

5.A – dotaz na kino před Vánocemi – do kina je plánován zájezd pro II. stupeň

   - na závěr 5. třídy jet do Jump parku – je potřeba domluvit s třídní učitelkou

   - bude se konat „Noc s Andersenem“? – bude řešeno v lednu 2019

5.B – maskot školy, logo školy – bude probráno s učiteli a výhledově řešeno

   - adopce zvířátka na dálku (např. veverka, ježek apod.) – bude možné

    z finančních prostředků např. za sběr papíru

   - pořídit stolní fotbal na chodbu na I. stupeň – z důvodu bezpečnosti a

      omezeného prostoru nebylo povoleno.