2. jednání školního parlamentu I. stupně ve školním roce 2019/2020 7.11.2019 – 13:30 - 14:00

08.01.2020 23:53

2.A Matyáš Soukup, Kateřina Drábková

2.B Eliška Doskočilová, Klára Márová

3.A Ondřej Vostřel, Anna Svobodová

3.B Tadeáš Krejčí

4.A 

4.B František Doležal, Michaela Teplá

5. Denis RevunecPodněty zástupců tříd:

2.A: 

- nové branky na fotbal na školním hřišti, vymezení hrací plochy

- basketbalové koše na školní hřiště

- vůně na WC

2.B:

- háčky na lavicích v některých třídách jsou vysoko a aktovky se na nich houpou, lépe když jsou háčky níž

3.A:

- stále není opravený rozhlas

- pořízení branek na footsal do tělocvičny

3.B:

- žádný podnět

4.A:

- nebyli přítomni

4.B:

- chybí  hrací koberec do třídy, sedací pytle k odpočinku a relaxaci o přestávkách

- během přestávky či volných hodin možnost využití pingpongového stolu venku na zahradě, chybí pálky

-zábavné dopoledne  jako náhrada za nekonající se divadlo (soutěže, promítání v tělocvičně)

5.:

- na dívčích WC chybí kliky

- na chlapeckém WC je uzávěr vody přístupný dětem, chlapci je schválně vypínají

- vůně na WC

- sběr odpadků v Luži, čistota v obci


Další schůzka 12.12. 2019 v 13:30 ve IV.A

Promyslet návrhy filmů na předvánoční promítání, tituly předat třídním učitelům