3. schůze parlamentu 12/11/2019

09.01.2020 00:50

1. rekapitulace z minulého setkání

  • školní logo
  • poděkování od paní družinářky
  • Slovensko - stále se řeší

Návrhy tříd

  • 6.A – skříňky – bude dořešeno
  • 6.B – nic
  • 7. - nic
  • 8. - nic
  • 9. - jídelna – moc masa a více sladkého – školní jídelna vaří dle norem pro základní školy – drobné úpravy se chystají

                  - denní výběr jídla – nebude

                  - jeden den v týdnu výběrový – hlasování – spíše 1x 

                    měsíčně

    - stmelit kolektiv – výlet nebo něco- vyřeší si samiPříští schůzka : 28.11.2019 – 7:00