29.08.2018 14:06

Z důvodu naplnění kapacity školní družiny nebudou do družiny v tomto školním roce přijímáni žáci 5. ročníků.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů žádáme rodiče, aby nechodili s dětmi do budovy školy. Toto neplatí pro rodiče žáků prvního ročníku v průběhu prvního týdne školní docházky.

Děkujeme za pochopení.