Adaptační program pro 6. ročník

21.09.2021 20:12

 

    Ve středu 15. září byl pro žáky 6. třídy ve Volnočasovém centru v Luži připraven jednodenní adaptační program.

   Cílem programu bylo stmelení třídního kolektivu formou hry a zábavy. Po společných aktivitách v kroužku následovalo soutěžení ve skupinkách. Vítězem se stala ta skupinka, která nejrychleji rozluštila šifru a postavila nejvyšší věž ze špaget. 

   V poslední části programu se spolužáci zamýšleli nad třídními pravidly a sepsali si svá přání, jež se týkala budoucích výletů a školních aktivit.

   Ze zpětné vazby bylo patrné, že společně strávený den si všichni užili. Ke zlepšení nálady zajisté přispělo i drobné pohoštění. Někteří si během programu našli ve spojené třídě nového kamaráda, což je pro nás velkou radostí a zároveň i naplněním hlavního cíle adaptačního programu.