Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

20.04.2020 14:06
    Vážení rodiče,
 s ohledem na mimořádná opatření Vlády ČR a pokyny MŠMT budeme zápis do 1. třídy 2020/2021 realizovat bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole v termínu 1. - 17. 4 .2020. Zákonní zástupci mohou žádost k zápisu nebo žádost o odklad podat těmito způsob:
- datovou schránkou školy: jssqnwx (s elektronickým podpisem)
- emailem na zs.luze@tiscali.cz (s elektronickým podpisem)
- vytištěním požadovaného formuláře ze stránek školy, vyplněním a osobním doručením do školy (též zasláním poštou)
- vyplněním a odevzdáním formulářů předaných v MŠ na schůzce s rodiči předškoláků dne 2.3.2020

Mgr. Vít Hospodka - ředitel školy