Biologická olympiáda kategorie D

05.05.2013 01:39

  Letošní školní rok se hrstka mladších žáků II. stupně přihlásila do školního kola biologické olympiády. Z pětice zájemců vzešla skupina tří, kteří reprezentovali naši školu při okresním kole.  Velice mile překvapila T. Bezdíčková.  Ze společné skupiny žáků šestého a sedmého  ročníku uspěla na 5. pozici, celkem soutěžilo 21 žáků. Pěknou práci předvedli  J. Šimek a I. Michalíčková.

  Podmínkou účasti   v  okresním kole bylo zpracování  informací o rybníku z okolí. Žáci ve svém volném čase navštěvovali  vybranou lokalitu, fotografovali, zaznamenávali   a studovali odbornou literaturu.

  Klání probíhalo v DDM Chrudim. Zde soutěžící psali znalostní test, poznávali přírodniny a zhotovovali mikroskopický preparát.  Zhodnocen  byl  i jejich vstupní  úkol.

Mgr. Marie Hřebíková