BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 4. 3. 2015

25.03.2015 00:38

 

Celý měsíc březen se budeme věnovat knihám. Ve středu navštívila městskou knihovnu všechna oddělení ŠD. Po příchodu nás paní Márová seznámila s provozem knihovny a děti plnily úkoly, které tu na ně čekaly. Každé z dětí dostalo možnost vybrat a zapůjčit si do družiny knihu, která jim je nejbližší. První a druhé oddělení si společně vybralo jednu společnou knihu, kterou si čteme společně po celý měsíc. Třetí oddělení namalovalo obal ke svým zapůjčeným knihám, ostatní obal ke společným předčítaným knihám.

            Obrázky budou předány do městské knihovny, kde proběhne soutěž o nejhezčí obrázek na téma „KNIHA“.