DEN ZEMĚ 20.4.2018 - z per naších žáků

16.05.2018 15:38

 

Den Země

    V pátek 20.4.2018 jsme oslavovali Den Země.

    První hodinu jsme si povídali o Dnu Země a o tom, co budeme následující hodiny dělat. Ke konci první hodiny jsme si zazpívali písničku Chválím tě, Země má a rozdělili jsme se do skupin.

    Druhou hodinu bylo na programu sázení našeho Stromu svobody. Každý učitel si zavolal svoji třídu, abychom vykopali díru pro Strom svobody. Mezitím, když nějaká třída nebyla kopat díru, tak jsme kreslili křídou lipové listy na dlažbu před školou.

    Jako třetí byla na programu ukázka dravců. Přijeli k nám manželé z jihlavské ZOO. Dravců bylo 7. Např. výr kamčatský, sova pálená, káně harrisova, orel mořský, výr africký,… Říkali nám, kolik jim je let či měsíců a čím se živí.

    Čtvrtou hodinu jsme dosazovali lípu a dělali jsme různé úpravy. Nakonec jsme ji společně zalili a zazpívali píseň Chválím tě, Země má.

    Poslední hodinu dělala každá třída něco jiného. My jsme kreslili na chodník před školou.    Každá skupina kreslila něco jiného. První skupina psala DEN, druhá ZEMĚ, třetí 22.4. a čtvrtá kreslila zeměkouli. Nakonec nás paní učitelka vyfotila.

    Celkově se mi ten den moc líbil.

Lucie Rabasová, 4.B

 

Den Země

    V pátek 20.4. jsme ve škole měli akci. Hned ráno, když jsem přišla do školy, nám paní učitelka řekla, co se bude dít. Měli jsme sázet lípu na oslavu 100 let Československa, kreslit před školu lipové listy, i dravci byli na pořadu dne a poslední hodinu jsme měli malovat nápis DEN ZEMĚ.

    Když paní učitelka domluvila, přesunuli jsme se ven, bylo horko. Každý z nás se mohla podílet na vykopání jámy, kam patřila lípa.

    Po vykopání jámy jsme se přesunuli na rozpálené hřiště, kde na nás čekala prohlídka dravců. Viděli jsme mládě výra afrického, sovu pálenou, káně karrisovu, tří měsíčního výra kamčatského, orla mořského a mnohem víc.

    Po dravcích jsme se vrátili k lípě a společně ji zasadili. Mezi tím vším jsme pili, svyčili a malovali lístky lípy na chodník. To všechno jsme dělali čtyři hodiny.

    Pátou hodinu naše třída 4. B šla před školu malovat velkým písmem nápis Den Země. Nakonec to vypadalo asi takhle: DEN ZEMĚ   22.4.

     Tento den jsem si velmi užila.

Vronika Kapitolová, 4. B

 

Den Země

    Dne 20.4. se na naší škole konaly oslavy Dnu Země.

    První hodinu jsme si povídali o Dni Země a také jsme si říkali, co je to Strom svobody.

    Druhou hodinu jsme šli ven a tam jsme kopali díru pro Strom svobody. Než na nás ale došla řada, tak jsme na dlažbu před školou kreslili lipové listy.

    Další hodinu jsme se přesunuli na ukázku dravců. Potom jsme dokončovali sázení lípy.

    Pátou hodinu šla naše třída na chodník před školu a tam jsme malovali obrovskou zeměkouli.

    Tento den se mi velice líbil, nejvíce se mi líbila ukázka dravců, kde se vyskytovali např. výr kamčatský, sova pálená, káně harrisova, orel mořský, výr africký,… Byla bych moc ráda, kdybychom si to někdy znovu zopakovali.

Aneta Karalová. 4.B

 

Den Země

    V pátek 20.4. se v naší škole slavil Den Země.

    Ve třídě jsme si povídali o Dnu Země. Pak jsme šli ven před skleník a na zem jsme křídami kreslili lipové listy. Mezitím jsme si mohli jednou kopnout do díry pro lípu.

    Potom jsme se přesunuli na hřiště, kde na nás čekali pán s paní. Ti nám ukazovali sedm dravců.

    Z rozpáleného hřiště jsme se přesunuli před školu a tam jsme křídami napsali Den Země 22.4..

    Ten den se mi moc líbil.

Štěpán Mára, 4.B

Den Země

    V pátek 20.4. jsme ve škole slavili Den Země.

    Ve třídě jsme si říkali, co se na Den Země dělá a co ne. Také jsme si povídali o Stromu svobody. Hodně mě překvapilo to, že je to už sto let od založení Československé republiky. Dnes jsme zasadili Strom svobody. Každý, kdo byl ve škole, si mohl jednou rýčem kopnout do země. My jsme šli kopat až jako poslední, takže tam bylo dost kamenů. Mezitím jsme kreslili lipové listy na chodník a já jsem jich nakreslil fakt hodně.

    A když už byla jáma vykopaná a všechno pomalované, šli jsme na přehlídku dravců. Bylo tam několik sov a jiných dravců.

    Poslední hodinu jsme šli malovat nápis DEN ZEMĚ 22.4. a obrázek zeměkoule.

    Nejlepší bylo, když se kopalo a zasypávala se ta lípa. Nejhorší to bylo na dravcích, protože jsem seděl přímo proti slunci.

Darien Navrátil, 4.B

 

Den Země

    V pátek 20.4. jsme ve škole slavili Den Země.

    První hodinu jsme si povídali o vzniku Československa a o Stromu svobody.

   Druhou hodinu jsme šli sázet strom. Každý si mohl kopnout minimálně jednou. Mezitím jsme kreslili na dlážky lipové listy.

    Potom jsme se šli podívat na ukázku dravců. Celkem jich bylo sedm. Výr kamčatský, sova pálená, káně harrisova, orel mořský, výr africký, …

    Po dravcích následovalo dosázení lípy. Když jsme ji společně zasadili, navázali jsme na ni tři pruhy po třech barvách – červené, modré a bílé.

    Nakonec jsme se rozdělili do čtyř skupin. Každá skupina něco napsala nebo nakreslila na chodník. Dohromady z toho vzniklo DEN ZEMĚ C:\Users\Kantor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UKKTJO7K\globe-34526_960_720[1].png 22.4.

    Celkově se mi tento den moc líbil a chtěla bych, aby se toto konalo každý rok ve škole.

Veronika Frenclová, 4. B

FOTO Z AKCE ZDE