Dětský den

29.06.2014 00:54

    Žáci 1. A, 1. B a 2. ročníku se zúčastnili spolu s dětmi ze ZŠ Skuteč – Smetanova akce „Rytíři na hradě Košumberku“. Potom si opekli uzeninu a na dětském hřišti se vydováděli.

                           Mgr. J.Nešporová, Mgr. I.Kovačková, Mgr.J.Prokešová