EXKURZE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

16.11.2015 00:18

Přednáška na Úřadu práce Chrudim a Krizového centra v Azylovém domě Chrudim

                Dne 5. listopadu 2015 se žáci devátého ročníku vydali v rámci občanské výchovy na exkurzi do Chrudimi. Zde absolvovali přednášku na pobočce Úřadu práce Chrudim a potom jsme přešli do Krizového centra Pestalozzi.

                Na úřadu práce se žákům věnovala ing. Vychodilová se svojí kolegyní, které mají na starost IPS (informační a poradenskou činnost pro absolventy a nezaměstnané). Poskytly jim informace o míře nezaměstnanosti na okrese Chrudim v současné době, jaké obory patří v současné době na trhu práce k těm žádaným. Také si probrali u žáky zvolených oborů, co která povolání požadují za vzdělání, schopnosti a dovednosti. Po této společné části se žáci mohli individuálně ptát na uplatnění jimi vybraných oborů, příp. jaké studium nebo obor vybrat jako přípravu pro jimi vybranou profesní  kariéru. Ti, kteří si s volbou prozatím neví rady, dostali nabídku poradenství  v IPS ÚP.

                V druhé části exkurze jsme se přesunuli do Azylového domu v Chrudimi, kde jsme se setkali s pracovnicemi Krizového centra Pestalozzi. Zde jsme si nejdříve vyslechli obecné informace o cílech centra, jaké služby nabízí a poskytuje, s kterými organizacemi spolupracuje, pro koho jsou služby určeny. Žáci dostali informace, že veškeré služby pro zájemce jsou poskytovány zdarma,  na žádost klienta je zachována anonymita, nemusí podat o sobě žádné osobní údaje.  Záběr nabídky pomoci u tohoto centra je opravdu široký a týká se vlastně všech problémů života  od finančního poradenství až po pomoc osobám týraným.

                Obě části měly žákům pomoci nejen pro rozšíření obzoru v rámci předmětů OV- volby povolání, ale druhá část exkurze měla především ukázat, že každá krizová situace v životě má řešení a odborná  pomoc je blízko. Často je jen na nás, zda jsme ochotni si problém přiznat a řešit ho. Devátý ročník je pro mnohé zlomový, z dětí se stávají skorodospělí, kteří se pomalu osamostatňují a musí si začínat řešit své problémy do určité míry sami a nést si za své jednání zodpovědnost.

                Přejeme jim správnou volbu a úspěšný start.

                                 Mgr. J. Tumpachová