Informace o školní družině

10.11.2014 00:40

 

Ve školním roce 2014-2015 se do naší školní družiny (ŠD) přihlásilo celkem 103 žáků. Vzhledem k tomu, že ŠD má stanovenu celkovou kapacitu 75 žáků, jsme byli nuceni použít zveřejněná kritéria a nadbytečný počet žáků vyřadit. Na přání rodičů a po domluvě s panem starostou byla vyřazeným dětem nabídnuta tzv. Kroužkovaná družina a asi 22 rodičů žáků o ni projevilo zájem. Bude fungovat od 1.11.2014 do konce školního roku společně s normální ŠD. Současně MěÚ a škola podali žádost na KÚ Pardubického kraje o navýšení kapacity ŠD na příští rok na 100 žáků, abychom zajistili umístění všech žáků do naší ŠD. Tato žádost byla schválena KÚ PK 29.10.2014 s účinností od 1.9.2015 a do školského rejstříku byl zapsán nejvyšší povolený počet žáků ŠD 100.                          ŘŠ