Informace pro rodiče k zahájení školního roku.

29.08.2015 00:36

 

V novém školním roce 2015-2016 naše škola zahajuje vyučování v úterý 1. 9. 2015. V prvních třídách zahájíme trochu slavnostněji již v 7.45 hod za přítomnosti rodičů a zástupců MěÚ Luže, pro ostatní ročníky je připraven výchovný koncert hudební skupiny Marbo od 9:00 hod pro 2.-5.třídy a od 10:00 pro druhý stupeň. Oba koncerty se uskuteční na hradu Košumberk (v případě špatného počasí v lužské sokolovně).

Již první den bude fungovat jak školní jídelna, tak školní družina (do 16. hod). Přihlásit se k odběru obědů je možné v kanceláři školní jídelny u p. H. Vrbové (tel. 469671115) a zápisové lístky do školní družiny je možné si vyzvednout u vedoucí p. V. Zavřelové (774281212).

Ohledně školní družiny bychom rádi upozornili rodiče na skutečnost, že v letošním školním roce budou fungovat 4 oddělení školní družiny po 25 žácích. I přesto při zjišťování předběžného zájmu se nám sešlo více zájemců, než je kapacita družiny. V takovém případě musí škola stejně přistoupit ke stanovení kritérií přijímání žáků. Naše kritéria jsou již několik let stejná:

1)     přednost mají žáci z nižších ročníků (tedy nejstarší žáci jsou vyřazováni jako první)

2)     k vyřazování bude přistupováno individuálně (jednání s rodiči, posouzení situace).

                                                                                                          ředitelství ZŠ

Vážení rodiče žáků 2. - 5. ročníku,

  zveme Vás na první společnou schůzku s třídním učitelem, která se koná ve čtvrtek 3. 9. 2015 od 16 h. v kmenové třídě Vašeho dítěte. Na programu budou organizační záležitosti šk. roku 2015/16.

třídní uč.