Jak jsme sázeli stromy

14.11.2016 20:00

Před několika dny jsme dostali velmi zajímavou nabídku od místního Okrašlovacího a stolového spolku Krajinka. Cílem tohoto spolku je okrášlit výsadbou stromů volnou krajinu a umožnit dětem zajímavý zážitek.

Děti v 1. A svým hlasováním zvolily jedlý kaštan (dívky 1 strom, chlapci 1 strom), děti v 1. B vybraly ořešák (dívky 1 strom, chlapci 1 strom).

V pondělí 7. 11. jsme se po první vyučovací hodině vydali k Židovskému hřbitovu, kde už na nás čekali p. Mára a p. Roubínek. Dětem vysvětlili, v jaké části obce se nachází a proč bylo vybráno toto místo. Do připravených vykopaných jam jsme společnými silami zasadili všechny čtyři stromy a důkladně je zalili. Nakonec byl každý strom opatřen štítkem, který bude dětem tuto událost připomínat.

Děkujeme za velmi pěknou akci. Moc se nám líbila.

Foto ZDE.

Tř. uč. a děti z 1. A a 1. B