Košumberská zahrádka 17. -18.5.2018

28.05.2018 10:31

 

Ve dnech 17. – 18.5.2018 probíhala v naší družině přírodovědná soutěž. Děti měly možnost ověřit si své vědomosti v poznávání rostlin, stromů a zvířat. Na své kartě vyplňovaly jejich názvy do očíslovaných kolonek. Mezi dětmi se našly i ty, které dokonce vyplnily všech padesát kolonek. Když se všechny děti vystřídaly, následovalo obodování karet a vyhlášení výsledků soutěže.

1.oddělení:

1. místo: L. Lexová

2. místo: V. Vostřelová

3. místo: G. Dostálová

2.oddělení:

1. místo: J. Roubínek

2. místo: T. Krejčí

3. místo: K. Sádecká

3. oddělení:

1. místo: L. Chadima

2. místo: Š. Charouz

3. místo: T. Baťa

 

4. oddělení:

1. místo: A. Svoboda

2. místo: L. Rabasová

3. místo: E. Blahová


 

 

 

3. místo: E. Blahováolympiáda – duben 2018
 
V měsíci dubnu jsme využili pěkné dny hlavně ke sportování. Děti si stejně tak jako
na jaře změřily své výkony v běhu na 30 m, ve vytrvalostním běhu, v hodu kriketovým
míčkem a medicinbalem, ve skoku z místa a skoku s rozběhem. Na závěr byli
vyhlášeni nejlepší sportovci z každé disciplíny z příslušného oddělení, a nakonec
jsme vyhlásili nejlepší atlety z jednotlivých oddělení. Tady jsou jejich jména:
1. oddělení: O. Vostřel
2. oddělení: O. Mára
3. oddělení: M. Beránek
4. oddělení: F. Černý