Navštívili jsme výstavu „ Než přišla svoboda.“

11.12.2019 04:20

Začátkem prosince se žáci 8. a 9. ročníku vydali do areálu Hamzovy odborné léčebny. Po tři týdny zde byla ve venkovních prostorech umístěna putovní panelová výstava k připomenutí 30. výročí sametové revoluce. Na jednotlivých panelech byly zajímavé informace k období v letech 1968 – 1989, a to konkrétně v našem kraji. Představena tu byla různá témata, jako například doprava, rozmístění sovětských vojsk, fenomén panelových sídlišť, školství v tehdejší době či úroveň zásobování prodejen potravin, ale i povinné oslavy výročí.

Jelikož se děti z osmé a deváté třídy narodily dávno po roce 1989, nemají často ponětí
o době ne tak vzdálené. I proto je důležité snažit se jim zprostředkovat dostatek informací, aby měly možnost objektivně hodnotit nejen minulost, ale posoudit a zkusit ovlivnit dění
v době pro ně důležité, v současnosti.

odkaz na fotogalerii