Odemykání lesa 15. 4. 2015

21.04.2015 15:28

Duben – měsíc lesů. Les byl tématem naší činnosti první dubnové dny. V rámci tohoto tématu jsme uskutečnili i tuto akci. Sluníčko nám hřálo, a tak naše cesta do lesa byla velice příjemná. Na pokraji lesa jsme básničkou otevřeli náš les, během cesty jsme zaznamenávali do lesního zápisníku, co vše nám tu připomíná příchod jara. Uprostřed lesa si děti ověřily své znalosti o lesní přírodě zálesáckým testem. Následovala svačinka a cesta zpět do školy.

Zálesácký test:

1.      místo: J. Chadima

2.      místo: F. Skalický

3.      místo: L. Rabas