Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2020 - 21

09.03.2021 02:21

Ještě v únoru, krátce po jarních prázdninách, se dva naši žáci z druhého stupně zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády. Tomáš Baťa soutěžil v kategorii A pro 6. třídy a Linda Schlosserová v kategorii B určené pro 7. ročníky.

Neměli to vůbec jednoduché, protože pracovali v pro ně novém online prostředí a v časově vymezeném rozmezí. Olympiáda byla rozdělena do 3 částí – na práci s atlasem, test geografických znalostí a praktickou část.  

A jak to dopadlo? Tomáš Baťa obsadil ve své kategorii výborné 1. místo a i Linda nás úspěšně reprezentovala a umístila se na pěkném 7. místě.

Tomášovi i Lindě gratulujeme a až se vrátí do školy, čeká na ně odměna za jejich soutěžení a reprezentaci školy.

Tomáš Baťa postoupil do krajského kola, které se bude konat ve středu 17. března opět v online prostředí. Přejeme mu hodně štěstí.