Okrskové kolo ve vybíjené žáků 4.-5.roč. ZŠ – otevřená kategorie – Luže -8.4.2016

11.04.2016 18:31

      V pátek 8.4.2016 jsme ve velké tělocvičně ZŠ Luže uspořádali okrskové kolo ve vybíjené – kategorie

II.-B – otevřená za účasti dalších dvou družstev ( ZŠ Smetanova Skuteč a ZŠ Hrochův Týnec ) a ve

 složení Leoš Rabas, Matyáš Votroubek, Filip Michalčík, Robert Červeňák, Štěpán Tefr, Jan Chadima,

Filip Nešpor, František Vodvárka, František Vacek, Adriana Horálková a Nela Smejkalová naši

za bouřlivého povzbuzování „domácího“ publikaJ obsadili pěkné druhé místo, za což jim patří

pochvala!

Foto zde….                                                                                                                                  J.H.