Omluvenky pro žáky ŠD

27.09.2018 01:08

Žáka školní družiny nelze uvolnit pouze po telefonické domluvě (viz Vnitřní řád školní družiny). Omluvenka pro odchod žáka ze školní družiny mimo dny a časy uvedené v zápisním lístku musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum mimořádného odchodu, čas odchodu, sám nebo s doprovodem, podpis zákonného zástupce se zápisem - přebírám za dítě plnou zodpovědnost (viz Omluvenka ke stažení).