Pasování prvňáčků na čtenáře

29.05.2018 14:34

V pátek 25. 5. 2018 proběhlo v Místní knihovně Luže pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovnu navštívil pan Slavata z hradu Košumberk se svou ženou Kuňkou. Přítomný byl pan starosta i ředitel naší školy.

Žáci prvních ročníků na úvod slavnostní ceremonie předvedli krátké pásmo písniček a básniček, po něm se ověřovalo, jestli opravdu umí číst a orientovat se v textu. Nakonec proběhlo samotné pasování dětí do řádu čtenářského panem Slavatou, žáci obdrželi diplom a malé dárky.