Páťáci na „Žulové stezce“

16.10.2015 18:16

    Ve středu 7.října 2015 se žáci 5.ročníku v rámci výuky vlastivědy a přírodovědy vydali na zajímavou exkurzi do Skutče.Počasí nám přálo a tak jsme se s chutí prošli po tzv. „Žulové stezce“, která se nachází v místní části zvané Horky a seznamuje s nejzajímavějšími místy v této lokalitě, která jsou spojena s těžbou a zpracováním žuly. Sedm naučných zastavení  nejen vypráví o vzniku a vývoji kamenictví  na Skutečsku, ale také poskytuje informace o lese a lesním hospodářství obecně. Celá procházka byla spojena se zajímavou vědomostní soutěží, ve které si žáci ověřili znalosti získané ve škole a především se dozvěděli  spoustu informací nových. Přesto  „zážitkem číslo jedna“  byl nakonec oběd v přírodě nad největším z místních lomů „Zvěřiňákem“J Pochvala dětem za vzorné a odpovědné chování  během celé procházky a poděkování za doprovod p.uč.J.Nešporové. .                                                                                                                                         Foto ve fotogalerii.                                                    

                                                                                                                                                  J.Hoffman-tř.uč.