PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

01.05.2015 10:05

 

Chtěli bychom poděkovat mamince naší žákyně Martiny ze šesté třídy, paní Evě Doudové, za výzdobu  učebny zeměpisu na 2. stupni naší základní školy.

Paní Doudová využila své výtvarné nadání i při zútulnění školní šatny.

Prostor u pingpongového stolu je bohatší o pohodový obrázek. Jsme také domluveni, že toto nebyl poslední „otisk“ tvořivé maminky  na zdi  naší základní školy.

 
 
 
 
 
 
 
 

Stejně tak děkujeme paní Pavle Hyksové, mamince naší žákyně Terezy ze sedmé třídy, která nám věnovala velké množství větších i menších zbytků látek. Tyto rádi využijeme v pracovních činnostech, výtvarné výchově či bohaté činnosti naší školní družiny.

Vážíme si rodičů, kteří v dnešní uspěchané době stihnou myslet i na spolupráci školy a rodiny, oběma stranám a hlavně našim dětem a žákům ku prospěchu.

Děkujeme.

     DH