Poplatek za ŠD

09.01.2018 01:25

 

Poplatek za školní družinu 300,- Kč (leden-červen 2018) uhraďte do 26.1.2018.

Variabilní symbol zůstává stejný jako u poslední platby.         

   ŠD ZŠ Luže