POZNÁVÁME MÍSTO, KDE ŽIJEME, POZNÁVÁME SVOJI OBEC

07.10.2015 10:27
    Ve čtvrtek 1.10. jsme měli velmi zajímavou hodinu prvouky. Neučili jsme se ve třídě, ale navštívili jsme MěÚ. Naše průvodkyně paní Lenka Hyksová nám ukázala obřadní síň, podatelnu i kancelář pana starosty. Vysvětlila nám, jak úřad pracuje a pomáhá obyvatelům. Představila nám jeho zaměstnance. Pan Michal Jelínek ze stavebního úřadu pro nás připravil plánky a nákresy města Luže a v zasedací místnosti jsme si prohlédli připravené kroniky. Na památku jsme dostali pamětní minci. 
    Neméně zajímavá byla prohlídka muzea Plk. Josefa Koukala. Poutavému vyprávění jeho syna J. Koukala jsme naslouchali se zatajeným dechem. 
 
                Děkujeme žáci 3.třídy