Předběžné informace k zápisu 2017-2018.

21.12.2016 01:11

V souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů se mění termín zápisů dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017-2018.

Podle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Záleží na termínu konkrétní školy, kdy zápisy provádí).

 

Na naší škole se zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 uskuteční v úterý 4. 4. 2017 od 14.00 do 17.00 hod v učebnách současných 1. tříd.

 

Informace o organizaci a průběhu zápisu, stanovená kritéria pro přijímání žáků, možnosti odkladu školní docházky a příslušné tiskopisy pro zápis i pro odklad školní docházky budou včas zveřejněny na těchto webových stránkách.

Ředitelství ZŠ