Příběhy bezpráví 2019 na naší škole

28.11.2019 00:47

Pravidelně každý rok v listopadu se účastníme projektu Příběhy bezpráví, který zaštiťuje organizace Jeden svět na školách. 

Letošním tématem bylo 30. výročí sametové revoluce, události spojené s rokem 1989. Jelikož výročí připadlo na neděli, zorganizovali jsme projektový den pro žáky 9. ročníku hned
v pondělí 18. listopadu. 

Promítli jsme si film „ 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu.“ Tento snímek vypráví příběh studenta Petra, který emigroval z komunistického Československa za svobodou
do Francie. Žáci se seznámili s fenoménem emigrace, ať už jde o nelehké začátky, osamělost, ale i radost z nabyté svobody.

Povyprávět o těžkých osudech svých blízkých nejen za doby komunismu nám přišla paní učitelka Petra Miškovská, které tímto ještě jednou děkujeme za často smutné vyprávění,
i za spoustu dobových fotografií, které nám ukázala.  

Zamýšleli jsme se nad pojmy svoboda, demokracie…, nad tím, zda bychom dokázali být stejně stateční jako lidé, kteří dokázali za komunismu tzv. vybočit z řady. (DH)

 


C:\Users\Kantor\Desktop\IMG_20191118_102819.jpg


         odkaz na fotogalerii


Odezva některých žáků na projektový den


  1. 18. listopadu jsme měli jako 9. třída projektový den o roce 1989. Tato přednáška mi dala jiný pohled na svět. Uvědomila jsem si, že bez lásky, radosti a respektu vůči druhým není život. Taky to, že bychom si měli vážit maličkostí. Jsem ráda za tuto příležitost. (VK)
  2. Čekala jsem, že mě přednáška moc bavit nebude, ale už na začátku jsem se spletla. Při filmu se ve mně střídaly různé pocity, především smutek a radost zároveň. Smutek z toho, jaká byla dříve doba. Lidé nemohli dělat, co chtěli. Například studium. A radost z toho, že žiji v této době. I když ani dnes není vše samé plus. (NS a KS)