Příběhy bezpráví - listopad 2020

30.11.2020 18:43

 

I letos jsme se zapojili do projektu Příběhy bezpráví. 

Tento projekt je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách pod organizací Člověk v tísni a jeho cílem je seznamovat žáky s československými dějinami. Nedovolit, aby to špatné bylo zapomenuto.  Třeba i proto, že se všichni musíme vyvarovat stejných chyb…, zkusit se poučit. 

Protože výuka na školách probíhala distančně, zvolili jsme online formu. Letošním tématem projektu byla média a totalita. K domácí projekci jsme si vybrali dokument Dr. Horáková, který jsme zvolili i proto, že jsme si letos připomínali sedmdesáté výročí popravy Milady Horákové. „Ta následovala po komunisty vykonstruovaném procesu, ve kterém byla viněna z velezrady a vyzvědačství. Celé soudní řízení provázela teatrální propagandistická kampaň v tisku a v rozhlase, jak bylo v padesátých letech u inscenovaných soudních řízení s různými „třídními nepřáteli“ obvyklé.“

Deváťáci si za domácí úkol pustili tento dokumentární film a poté se zamýšleli nad pocity a otázkami, které v nich vyvolal. Plnili zadané úkoly spojené s reflexí z filmu.  Pravda, někomu to šlo lépe, někomu hůře, ale všechny emoce a názory dětí byly zajímavé. Jejich rozdílné vnímání zřejmě souvisí i s tím, jaké osudy za doby komunismu měla rodina…prarodiče… daného žáka či žákyně, …zda se v rodině vzpomíná, v dobrém i špatném, na doby minulé. 

Každopádně je milým zjištěním, že si naši žáci váží osobní odvahy Milady Horákové a zamýšleli se i nad tím, zda by dokázali být jako ona, nebo dali přednost osobnímu životu a přizpůsobili se režimu. Jeden žák napsal v odpovědi na zadaný úkol, že si ani radši nechce představovat situaci, kdy by se musel rozhodovat jako Milada Horáková. 

Právě kvůli takovým zjištěním, úvahám a názorům mladých lidí se do projektu přihlásíme za rok  znovu

DH

C:\Users\Kantor\Desktop\mfns_2020_debaty.jpeg