Primární prevence pro žáky 2. stupně ZŠ

26.06.2016 23:01

Primární prevence pro žáky 2. stupně ZŠ

 

  V průběhu měsíců května a června 2016 prošli žáci 6. – 9. ročníku přednáškami, které vedl por. Mgr. Jiří Tesař – tiskový mluvčí a zástupce oddělení prevence Policie ČR obvodního oddělení Chrudim. 

Se žáky 6. – 8. ročníku hovořil na téma „kyberšikany“ a nebezpečí, které může hrozit s užíváním a následně i zneužíváním sociálních sítí. Se žáky 9. ročníku probral téma „kriminalita mladistvých“, neboť tito žáci jsou již na prahu dospělosti a se získáním občanského průkazu na sebe přebírají z větší, či menší míry zodpovědnost za své jednání, ať již znají zákony nebo ne, neboť neznalost zákona neomlouvá.

Všem přejeme krásně strávené prázdniny a věříme, že výše uvedené přednášky byly pro ně pouze zajímavými tématy od člověka z praxe a nebudou se muset jimi zabývat v budoucnosti jako účastníci z kteréhokoli úhlu pohledu.