Přípravný kurz 2016

10.11.2015 21:57

Zájemcům o studium na naší škole nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2016. Kurzy budou probíhat v termínu 2. 2., 9. 2.,16. 2., 1. 3., 8. 3.,15. 3.,22. 3. a 29. 3. vždy od 15. 30 do 17. 00 v budově SŠZS Chrudim, Poděbradova 336. Obsahem kurzu bude náplň přijímacích testů z ČESKÉHO JAZYKA a MATEMATIKY. Maximální kapacita je 30 uchazečů.

Kurz je zpoplatněn částkou 1000Kč a přihlášky je možno zasílat od středy 11. 11. 2015 na adresu habartova@szs.chrudim.cz, kde vám po zaslání kontaktních údajů bude přihláška potvrzena a poskytnuty podrobné informace.

Mgr. Zdeňka Hrochová, ředitelka školy