Přírodovědná poznávací soutěž

17.05.2022 10:53

V úterý 3. května v odpoledních hodinách se uskutečnilo školní kolo tradiční soutěže, která se realizuje každý rok s názvem Přírodovědná poznávací soutěž.  Bohužel poslední dva roky, díky protiepidemiologickým  opatřením,  se soutěž nemohla uskutečnit tradičním způsobem, kdy  žáci určují přírodniny přímo ve škole, neboť byly školy převážně zavřené.

Jak již bylo uvedeno výše , konečně se mohlo soutěžit ve školních prostorách. Letošního ročníku Přírodovědné poznávací soutěže se zúčastnilo 18 žáků naší školy. Soutěž tradičně probíhala ve dvou kategoriích , a to 6.tř.jedna kategorie a druhá kategorie 7. -9.tř. Za úkol měli soutěžící určit rodová a druhová jména u čtyřiceti přírodnin z oblasti  rostlin, živočichů, hub, hmyzu, apod.  Na určování měli  omezenou dobu, a to 30 minut. 

V kategorii 6.třída zvítězil David Roubínek, v kategorii 7. – 9. třída zvítězil Chadima Luboš, na druhém místě se pak umístila Šlégrová Natálie ( oba 7.tř.) a třetí skončil Svoboda Aleš ( 9.tř.)., všichni účastníci soutěže obdrželi od školy drobné ceny a vítězové svých kategorií i něco navíc. Všichni čtyři pak budou reprezentovat naší školu a město Luže v okresním kole, které  se koná na začátku června v Pardubicích. Na závěr bych chtěl popřát našim soutěžícím hodně úspěchů v nastávajícím klání na okresní úrovni.


V Luži 9.5.2022 PaedDr. Miloslav  Valenta, učitel přírodopisu