Pro rodiče vycházejících žáků, platí i pro rodiče žáků 5. ročníku nastupujících na víceletá gymnázia,

07.03.2016 09:06
 
 dne 16. 3. 2016 od 14:30 do 16:00h. v rámci RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
budu vydávat proti podpisu rodičů zápisové lístky, které je nutné odevzdat na SŠ, SOU po přijetí,
jako potvrzení nástupu na danou SŠ, SOU od 1. 9. 2016.
Mgr. Jana Tumpachová - výchovná poradkyně ZŠ Luže