Projektový den s hasiči 18.11.2021

21.11.2021 20:32

 Dne 18.11.2021 se uskutečnil projektový den ŠD s hasiči. Ve 13.00 nás přivítala ve velké tělocvičně paní Š. Tererová, A. Bulvová a J. Terer (členové hasičského sboru Luže). Paní Tererová si pro nás připravila zajímavou besedu o IZS, seznámila nás s prací těchto sborů a samozřejmě se nejvíce rozpovídala o práci hasičů. Děti si po besedě zkusily ověřit své získané znalosti ve skupinové práci – přiřazení čísel k daným sborům, oblečení a pomůcky IZS, řešení problémových situací příslušných sborů,…. Náš projektový den obohatila i návštěva místní hasičské zbrojnice, kde se děti seznámily s technickým vybavením zbrojnice a měly možnost zasednout do požárního auta a vyzkoušet si oblek hasičů. Užili jsme si pěkné odpoledne a děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o práci IZS a hlavně hasičů. Děkujeme paní Š. Tererové a všem dobrovolným hasičům, kteří se postarali o pestrý a zajímavý program pro děti.

Foto ZDE